O nás

Klinická logopédia v Dubnici nad Váhom, Mgr. Helena Holičková

Ambulancia klinickej logopédie so sídlom v Dubnici nad Váhom poskytuje svojim pacientom preventívno-liečebnú zdravotnú starostlivosť pri poruchách reči, hlasu a sluchu pre deti, dorast a dospelých. Zameriavame sa predovšetkým na pacientov z mesta Dubnica nad Váhom, no taktiež na celý okres Ilava a užšiu oblasť Trenčianskeho kraja. Pri liečbe a procedúrach používame profesionálne audio-video pomôcky s využitím PC techniky, ako aj logopedické sondy a rozličné pomôcky pre rozvoj motorických a percepčných funkcií.

Čo je to vlastne „logopédia“?

Výraz logopédia vznikol spojením dvoch gréckych slov: logos (slovo) a paidea (výchova). Účelom logopédie je rozvíjať správny vývin reči z hľadiska jej formy, ako aj obsahu, predchádzať vzniku porúch a chýb reči a odstraňovať už vzniknuté poruchy a chyby reči.

Klinická logopedička Mgr. Helena Holičková

V ambulancii klinickej logopédie pôsobí Mgr. Holičková od roku 1984, no klinickej logopédii ako odboru sa venuje už 37 rokov.
Mgr. Helena Holičková je zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre všetky zdravotné poisťovne (VŠZP a Dôvera), takže pacienti si neplatia za zdravotný úkon vyplývajúci zo zdravotného poistenia.

Zdravotné poisťovne: