Boks 1 strona główna - O firmie

O nás

Ambulancia klinickej logopédie so sídlom v Dubnici nad Váhom poskytuje svojim pacientom preventívno-liečebnú zdravotnú starostlivosť pri poruchách reči, hlasu a sluchu pre deti, dorast a dospelých. Zameriavame sa predovšetkým na pacientov z mesta Dubnica nad Váhom, no taktiež na celý okres Ilava.

Klinická logopédia v Dubnici nad Váhom Mgr. Helena Holičková

Klinická logopédia pre deti

V ambulancii klinickej logopédie pre deti poskytujeme komplexnú pomoc pri narušenej komunikačnej schopnosti, poruche výslovnosti, narušenom vývine reči, s problémovými hláskami, či pri poruche hlasu.

Boks 2 strona główna -
Boks 3 strona główna -

Logopédia pre dorast a dospelých

Účelom logopédie je rozvíjať správny vývin reči z hľadiska jej formy, ako aj obsahu, predchádzať vzniku porúch a chýb reči a odstraňovať už vzniknuté poruchy a chyby reči.

Mgr. Helena Holičková

V ambulancii klinickej logopédie pôsobí Mgr. Holičková od roku 1984, no klinickej logopédii ako odboru sa venuje už 37 rokov. Klinická logopedička Mgr. Helena Holičková je zmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pre všetky zdravotné poisťovne (VŠZP a Dôvera), takže pacienti si neplatia.

Boks 4 strona główna -